Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Acasă
 2. Presă
 3. Regulament "Meet Alina Eremia"

REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE CU PREMII

Castiga o intalnire cu Alina Eremia

organizata de S.C. Oriflame Romania S.R.L.

(perioada: 23.11.2019 – 22.12.2019)


Art. 1 – Organizatorul

 

 

         Art. 2 – Terminologie

 

„Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

 

„Loteria publicitara” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament, fiind denumit Concursul;

 

„Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

„Oriflame”/„Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in organizarea Concursului stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

Art. 3 -  Durata si locul de desfasurare a Loteriei publicitare

 

 1. Loteria publicitara este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei,online pe pagina https://ro.oriflame.ro /.

 2. Loteria publicitara va incepe pe data de 23 noiembrie 2019, ora 17.45 si va dura pana la 22 decembrie 2019, ora 23:59:59.

 

Art. 4 – Regulamentul oficial al Loteriei publicitare

 

4.1 Regulamentul oficial al Loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Loteriei publicitare, in format electronic, prin accesarea website-ului https://ro.oriflame.ro/.

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Loteria publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Loteriei publicitare, fara o instiintare prealabila. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public pe website-ul https://ro.oriflame.ro/. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cât timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata.

 

Art. 5 – Dreptul de participare

 

 1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care plaseaza o comanda online de cel putin 150 de lei în perioada 23.11-22.12.2019.

 2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 

Art. 6 – Premiile Loteriei publicitare

 

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Loteriei publicitare

 

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 2. Participantul se va inscrie cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Loteriei publicitare mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;

7.2.    Modalitatile de inscriere in Promotie

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Loteriei publicitare;

 2. Daca Participantii indica numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate;

 3. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

 

7.3. Desemnarea castigatorului

 1. Premiul descrisa la Art 6. se va acorda prin tragere la sorti.

  Extragerea va fi organizata in perioada 23.12 - 27.12.2019 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 23 noiembrie 2019, ora 17.45 si va dura pana la 22 decembrie 2019, ora 23:59:59.

 1. Extragerea se va face folosind platforma random.org. Se va constitui o bază de date conținând toți participanții care au plasat comenzi in perioada 23.11 - 22.12.2019 de minim 150 lei si au folosit codul “meet Alina” urmand ca fiecare participant sa primeasca un numar de ordine. Extragerea se va efectua din toate numerele de ordine aferente bazei de date de participanti si se va desemna un potențial câștigător al premiului si 5 rezerve aferente. Potentialul castigator va fi contactat telefonic sau prin email in perioada 06.01 - 10.01.2020 in vederea validarii premiului.

 2. In cadrul tragerii la sorti se va desemna un castigator impreuna cu 5 rezerve.

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor.

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorului Loteriei publicitare, Organizatorul va proceda la validarea premiului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

7.4.2. Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie sau prin email, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in perioada 06.01 – 10.01.2020; numarul de telefon sau adresa de email utilizat/a serveste pentru identificare si contactare. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari de contactare se va trece la contactarea rezervelor.

7.4.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

7.4.4. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

7.4.5. In momentul contactarii, Participantului i se va solicita:

 1. sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, CNP, adresa de email; telefon mobil;

In cazul in care Participantul extras potential castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora, acolo unde au fost desemnate rezerve conform regulamentului. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul si nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

Organizatorul nu pot fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat castigator impreuna cu rezervele extrase nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

 

7.4.6. Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe website https://ro.oriflame.com/ in termen de 30 de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a premiilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

 

7.5. Intrarea in posesia premiilor

7.5.1. Premiul va fi oferit sub forma unei experiente, intalniri, in termenii stabiliti de comun acord intre castigator si Alina Eremia, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul https://ro.oriflame.com/ , (sectiunea “Castigatori”).

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

 

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

 

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Loteriei publicitare Castiga o intalnire cu Alina Eremianu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 22 ianuarie 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.6.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;

2. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal.

3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

5. Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (nume, prenume, data nasterii, adresa de email; adresa de livrare; telefon mobil).

 

Art. 10 - Angajamente, Confidentialitatea datelor

 

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

10.2 Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului regulament.

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Loteriei publicitare. Forta majora

 

11.1. Loteria publicitara poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Loteriei publicitare.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

 

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Loteriei publicitare se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 13 – Litigii

 1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon *7000, prin email la adresa 7000@oriflame.ro pana la data de 22 ianuarie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

Art. 14 -  Alte Clauze