Termenii și condițiile și toate documentele la care se referă ("Termenii") stipulează regulile, principiile, drepturile și obligațiile consultanților Oriflame și constituie, atunci când le acceptați, un acord obligatoriu între Oriflame [Cometics Oriflame Romania SRL] cu sediul social în București, Strada George Enescu nr. 11A, Sector 1, cod poștal 010301, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/26518/22.12.1994, cod de înregistrare fiscală RO6769403 ("Oriflame", "noi") și dumneavoastră („dumneavoastră", "Consultantul Oriflame", "Consultantul").  Prin urmare, vă sfătuim să imprimați sau să salvați și să păstrați o copie a acestor Termeni.

 Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni.  Data ultimei actualizări poate fi găsită la sfârșitul Termenilor.  Vă vom informa despre astfel de modificări așa cum este explicat în cadrul acestor Termeni.  Vă asumați responsabilitatea de a vă menține la curent cu orice astfel de modificări.

 1. DEFINIȚII

   

  Următoarele definiții sunt utilizate în cadrul acestor Termeni:

 2. DREPTUL DE ANULARE A COMENZILOR
  • 5.1.Oriflame respectă cu strictețe regulile aplicabile în Teritoriu privind returnarea Produselor (a se vedea clauza 5.3 pentru informații suplimentare).
  • 5.2.Fără a aduce prejudiciu dreptului dumneavoastră de a anula orice comandă și de a returna un Produs, la recepționarea acesteia, trebuie să verificați conținutul acesteia pentru a vă asigura că nu conține Produse care au fost deteriorate în timpul transportului.Dumneavoastră sau persoana care primește Produsele pe numele dumneavoastră trebuie să informeze Serviciul de relații cu clienții imediat prin depunerea unei cereri și descrierea daunelor / defectelor.De asemenea, puteți trimite cererea prin e-mail la 7000.oriflame.ro.
  • 5.3.Drepturile de returnare și de rambursare
   • 5.3.1.Puteți anula o comandă pentru Produs (e) fără a oferi nici un motiv în timpul perioadei stabilite în clauza 5.3.2 de mai jos.Aceasta înseamnă că în perioada relevantă, dacă vă răzgândiți sau din orice alt motiv, decideți că nu doriți să păstrați un Produs, ne puteți notifica decizia dumneavoastră de a anula comanda și de a primi o rambursare.
   • 5.3.2.Puteți anula oricând o comandă chiar și după ce ați primit confirmarea comenzii prin e-mail sau după ce comanda a fost acceptată în mod verbal de către Serviciul de relații cu clienții, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care ați intrat în posesia fizică a produsului sau ultimului dintre produse, dacă ați comandat mai mult de unul.
   • 5.3.3.Pentru a anula o comandă, vă rugăm să contactați Serviciul de relații cu clienții prin telefon la numărul *7000 sau să ne trimiteți un e-mail la adresa 7000@oriflame.ro sau prin poștă către Oriflame [Strada George Enescu nr. 11A, Sector 1, cod poștal 010301, București].Puteți utiliza formularul model pentru a ne anunța anularea.În cazul în care completați acest formular online și îl trimiteți prin intermediul site-ului nostru, vă vom comunica fără întârziere o confirmare de primire a unei astfel de anulări pe un suport durabil (de exemplu prin e-mail).Este posibil să doriți să păstrați o copie a notificării dumneavoastră de anulare pentru evidența proprie.Este necesar doar să vă exercitați dreptul de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.Prin urmare, dacă ne trimiteți notificarea de anulare prin e-mail sau prin poștă, aceasta intră în vigoare de la data la care ne-ați trimis e-mailul sau scrisoarea. Dacă ne sunați pentru a ne anunța anularea, atunci aceasta este valabilă de la data la care primim apelul telefonic.
   • 5.3.4.Veți primi o rambursare integrală a prețului plătit pentru Produse și a tuturor taxelor de livrare pe care le-ați plătit (cu excepția costurilor suplimentare apărute în cazul în care ați ales un tip de livrare diferit de cel mai ieftin tip de livrare standard oferită de noi).Putem deduce din rambursarea pentru pierderea din valoare a oricăror Produse furnizate, dacă pierderea este rezultatul unei manipulări defectuoase din partea dumneavoastră.Sunteți în întregime răspunzător pentru orice valoare diminuată a Produselor care rezultă din manipulare, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produselor.Vom procesa rambursarea datorată cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de (a) 14 zile calendaristice de la data la care vom primi din partea ta orice produse livrate sau (b) (în cazul în care aceasta are loc mai devreme) 14 zile calendaristice după ziua în care ai făcut dovada returnării produselor sau (c) în cazul în care nu au fost furnizat produsele, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care ne-ai anunțat anularea.În cazul în care ați returnat Produsele către noi deoarece acestea au fost defecte sau au fost descrise greșit, vă rugăm să consultați clauza 5.3.4.
   • 5.3.5.În cazul în care ați returnat Produsele noastre pentru că sunt defecte sau descrise greșit, vom restitui prețul unui Produs defect în întregime, orice taxe de livrare aplicabile și orice costuri rezonabile pe care le veți suporta în returnarea acestuia către noi.

     

   • 5.3.8.Detaliile privind dreptul dumneavoastră legal de anulare și o explicație a modului de exercitare, inclusiv un Formular de returnare sugerat, sunt furnizate pe lista de coletaj conform descrierii din clauza 4.5.De asemenea, puteți descărca formularul de returnare aici.
   • 5.3.9.Avem obligația legală să livrăm Produse în conformitate cu contractul.În calitate de consumator, veți avea întotdeauna drepturi legale privind Produsele care sunt defecte sau care nu corespund descrierii.Aceste drepturi legale nu sunt afectate de politica privind returnările din această clauză 5.3 sau acești Termeni.Sfaturi cu privire la drepturile dumneavoastră legale din Teritoriu sunt disponibile la adresa Biroului de Consiliere pentru Cetățeni din orașul dvs.
  • 5.4.Garantăm, de asemenea, calitatea oricărui Produs care poartă denumirea Oriflame și certificăm faptul că sunt fabricate de către noi și că îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.Suntem încrezători că Produsele noastre vor satisface în toate privințele cerințele clienților noștri.De aceea, oferim o altă garanție Oriflame care vă permite schimbarea sau rambursarea integrală a oricărui Produs de care nu sunteți pe deplin mulțumit.Rambursarea se va solicita în termen de 30 de zile de la primirea Produsului.Această garanție nu se aplică Produselor care au fost deteriorate în mod intenționat sau utilizate în mod necorespunzător.Cu excepția cazului în care se comunică altfel, restituirile și rambursările în temeiul prezentei clauze se efectuează în conformitate cu prevederile paragrafelor precedente ale prezentei clauze 5.
  • 6.17.În nici o situație nu vă va fi permisă trimiterea de comunicări de marketing sau alte comunicări comerciale din partea sau în numele Oriflame.

    

   OBLIGAȚIILE ORIFLAME

  • 6.18.Vom livra toate produsele pe care le-ați comandat în funcție de disponibilitatea acestora.
  • 6.19.Excludem în mod expres orice răspundere legată de lipsa Produselor sau de cele care nu se află în stoc.
  • 6.20.Veți primi, direct de la noi sau de la o altă entitate Oriflame sau furnizor terț, toate beneficiile / plățile datorate în conformitate cu Planul de succes Oriflame aflat în prezent în vigoare.
 3. OBLIGAȚIILE CONSULTANTULUI DE VANZARI ORIFLAME
  • 6.1.Consultanții cumpără și pot vinde produsele Oriflame în nume propriu și pe cont propriu.În cazul în care alegeți să tranzacționați produsele Oriflame, veți fi considerat și veți activa în orice moment ca persoană independentă (persoană fizică autorizată / comerciant individual) și nu ca agent sau angajat Oriflame.Nu veți avea nici o autoritate de a negocia, cumpăra, vinde sau în general de a încheia orice acorduri în numele nostru sau al oricărei alte companii din grupul Oriflame.
  • 6.2.În cazul în care alegeți să comercializați produsele Oriflame, trebuie să obțineți toate permisele necesare, licențele și, în general, să faceți toate înregistrările adecvate conform legilor teritoriale pentru îndeplinirea unei practici independente de afaceri, inclusiv înregistrarea protecției datelor (a se vedea clauza 6.7) și înregistrarea fiscală.Vă asumați responsabilitatea unică de a raporta și de a plăti orice taxe, impozite sau contribuții aplicabile unei astfel de activități.Vă asumați responsabilitatea unică de a vă asigura că toate aspectele legate de utilizarea de către dumneavoastră a datelor personale ale clienților dumneavoastră respectă în toate privințele legile naționale privind protecția datelor și confidențialitatea datelor (a se vedea clauza 6.7 – 6.13).
  • 6.3.Permitem returnarea și schimbul de Produse așa cum este descris în termeni, atât pentru clienții dumneavoastră, cât și pentru dumneavoastră.Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să vă informați clienții cu privire la dreptul acestora de a restitui Produsele și să îndepliniți orice returnare a Produselor către noi în numele acestora.
  • 6.4.Veți susține imaginea și reputația Oriflame.Nu trebuie să faceți nicio declarație și să nu întreprindeți nici un fel de act care ar putea fi în detrimentul imaginii Oriflame sau a Produselor.Vă veți opera afacerea într-o manieră legală și etică și nu veți face nici o declarație falsă, înșelătoare sau exagerată despre Produse.
  • 6.5.Confirmați faptul că mărcile comerciale Oriflame, numele și sigla noastră comercială, instrumentele noastre online și bazele noastre de date sunt proprietatea Oriflame și sunteți de acord să nu le încălcați în nici un fel.Pentru a evita orice îndoială, tot fondul comercial în numele Oriflame revine companiei Oriflame.La cererea noastră, veți semna o astfel de documentație pe care o solicităm în mod rezonabil pentru a confirma cele de mai sus.
  • 6.6.Consultantul este de acord și acceptă că termenii acestui acord și materialele menționate în acesta, inclusiv, dar fără a se limita la acesta, Planul de succes Oriflame, bazele noastre de date (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice bază de date care conține informații personale) informații de proprietate și subiectul drepturilor noastre de proprietate intelectuală.Consultantul nu le va folosi, nici măcar o parte a acestora, decât în cadrul activităților autorizate de prezentul acord.
  • 6.7.La prezentarea Produselor Oriflame, veți respecta cu strictețe Regulile de conduită și Codul de etică.

   Responsabilitățile privind protecția datelor

  • 6.8.În calitate de consultant puteți colecta, înregistra, stoca, utiliza și actualiza Datele personale.În calitate de controlor de date independent al acestor informații personale, garantați și confirmați că veți respecta toate legile aplicabile privind protecția datelor și confidențialitate, incluzând, fără limitare, Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și Directiva 2002/58 / CE (Directiva privind confidențialitatea și e-confidențialitatea), fiecare implementată de legislația națională, modificată, completată și înlocuită la anumite intervale de timp.În conformitate cu aceste legi, vi se poate solicita înregistrarea la Autoritatea competentă pentru protecția datelor, cu excepția cazului în care sunteți scutit în acest sens și trebuie să respectați principiile de protecție a datelor.Este responsabilitatea dumneavoastră să evaluați necesitatea de a vă înregistra și de a efectua o astfel de înregistrare, dacă este necesar, și de a respecta principiile de protecție a datelor.
  • 6.9.În cazul în care doriți să sponsorizați un Client pentru a deveni Consultant, puteți colecta Informații personale direct de la Client.Trebuie să urmați procedurile noastre de sponsorizare așa cum vă sunt comunicate la anumite intervale de timp și să vă asigurați că orice utilizare a Informațiilor personale respectă legea aplicabilă.
  • 6.10.Veți lua în mod special măsurile de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile personale împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea datelor printr-o rețea.  Având în vedere tehnica avansată și costul punerii în aplicare a acestora, aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat riscurilor reprezentate de prelucrarea și de natura informațiilor cu caracter personal care trebuie protejate.
  • 6.11.Veți notifica Oriflame imediat după ce ați luat la cunoștință despre orice încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea informațiilor personale prin trimiterea unui email către Oriflame la adresa privacy@oriflame.com și explicarea naturii incidentului și a înregistrărilor afectate.

    

  • 6.12.Dacă, în orice moment, primiți o solicitare de exercitare a drepturilor în conformitate cu legislația privind protecția datelor de la un Client sau de la o altă persoană despre care procesezi Informații personale, vă veți conforma unei astfel de solicitări corespunzător legii aplicabile și în conformitate cu politicile, procedurile sau instruirii oferite de Oriflame la anumite intervale de timp.
  • 6.13.Puteți procesa Informațiile personale doar în conformitate cu avizul de confidențialitate furnizat Clienților și altor Consultanți Oriflame. La încheierea relației cu Oriflame, garantați și vă oferiți acordul că veți distruge fără întârziere toate informațiile personale aflate în posesia sau sub controlul dumneavoastră.
  • 6.14.Ne declinăm în mod explicit răspunderea pentru orice penalități, costuri, taxe și, în general, orice cheltuieli pe care le-ați putea suferi ca urmare a încălcării legilor aplicabile privind protecția datelor și a dreptului de confidențialitate.

   Marketing și comunicare comercială

  • 6.15.Trebuie să întrebați clienții în mod expres dacă doresc să primească comunicări de marketing despre Produsele Oriflame de la dumneavoastră și trebuie să obțineți consimțământul acestora înainte de a trimite astfel de comunicări. Aveți obligația de a păstra o evidență a preferințelor de marketing ale oricărui destinatar care primește comunicări de marketing de la dumneavoastră, inclusiv o înregistrare a datei la care a fost acordat consimțământul și limba în care a fost convenit. Orice comunicare de marketing pe care o trimiteți trebuie să informeze destinatarul cu privire la dreptul său de a se dezabona de la viitoarele comunicări și modul în care își poate exercita acest drept, inclusiv informarea dumneavoastră prin e-mail a dorinței sale de a să dezabona. Sunteți de acord și garantați că veți respecta preferințele oricărui destinatar privind astfel de comunicări.
  • 6.16.Instrumentele noastre online vă pot permite să utilizați datele personale ale Clientului pentru a trimite comunicări de marketing și alte comunicări comerciale, sub rezerva următoarelor condiții:
   • trebuie să fi sponsorizat Clientul pentru a deveni Consultant, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres,
   • comunicările de marketing și alte comunicări comerciale trebuie să se refere numai la Produsele Oriflame,
   • comunicarea comercială sau de marketing trebuie să fie identificabilă în mod clar ca atare,
   • comunicarea include numele și datele dumneavoastră de contact ca expeditor al comunicării comerciale și o adresă de e-mail validă (și / sau alte mijloace, cum ar fi un link de dezabonare) prin care Clienții vă pot contacta pentru a vă anunța care este preferința acestora privind renunțarea la comunicările de marketing,
   • comunicările de marketing nu trebuie trimise Clienților care au renunțat la primirea acestora,
   • ·ofertele promoționale, cum ar fi reducerile, primele și cadourile, în cazul în care legea aplicabilă permite acest lucru, trebuie să fie clar identificabile ca atare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi eligibile pentru acestea trebuie să fie ușor accesibile și prezentate în mod clar și fără ambiguitate;
   • conținutul acestor comunicări comerciale și de marketing respectă Termenii de față și toate legile aplicabile privind comunicările comerciale.
 4. REZILIEREA
  • 7.1.Putem încheia statutul de membru cu efect imediat prin notificare în oricare dintre următoarele situații:
 5. CODUL DE CONDUITĂ

   

  Oriflame respectă cu strictețe Codul de conduită al Seldia și al Federației Mondiale a Asociațiilor Companiilor de Vânzare Directă (WFDSA).  Oriflame solicită Consultanților săi să respecte cu strictețe aceste coduri, așa cum sunt implementate ulterior în Codul de etică al Oriflame și în Regulile de conduită.  De asemenea, puteți obține copii ale acestor documente de la Serviciul Clienți la numărul de telefon *7000 sau pe email la adresa 7000@oriflame.ro.

 6. ERORI ȘI CORECȚII

  Deși depunem eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actuale pe acest site, nu garantăm și nu declarăm faptul că site-ul web nu va include erori.  Erorile de introducere a datelor sau alte probleme tehnice pot duce uneori la afișarea unor informații incorecte.  Ne rezervăm dreptul de a corecta orice inexactități sau erori tipografice pe site-ul nostru, inclusiv prețurile și disponibilitatea Produselor și serviciilor, și nu ne asumăm nici o răspundere pentru astfel de erori.  De asemenea, putem face oricând îmbunătățiri și / sau modificări ale caracteristicilor, funcționalității sau conținutului site-ului.   Dacă observați vreo informație sau descriere care vi se pare a fi incorectă, contactați Serviciul de relații cu clienții.

 7. LINK-URI

  Putem furniza link-uri către site-uri sau resurse ale unor terțe părți.  Furnizarea unor astfel de linkuri nu reprezintă o garanție a oricărei informații, a unui produs sau a unui serviciu realizat prin intermediul unei astfel de legături.  Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau performanța oricărei părți a site-ului, inclusiv a altor site-uri web la care acesta poate face trimitere sau care poate fi accesat de pe acesta.  Vă rugăm să ne informați despre orice erori sau materiale nepotrivite găsite pe site-urile web la care acest site face trimitere.

 8. DISPOZIȚII GENERALE
  • 12.1.Acești termeni sunt guvernați de legile din Teritoriu și orice litigii care decurg din sau în legătură cu Termenii vor fi decise doar de instanțele competente Teritoriale.Instanțele din Teritoriu vor avea jurisdicție neexclusivă.
  • 12.2.În cazul în care o prevedere a Termenilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, invaliditatea acestei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalți Termeni.
  • 12.3.Imposibilitatea Oriflame de a aplica oricare dintre prevederile de față nu va fi considerată o renunțare la executarea acestora.
  • 12.4.Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica acești Termeni.Orice modificare sau actualizare va intra în vigoare de la data publicării sale pe site-ul nostru ro.oriflame.com.
  • 12.5.Orice astfel de modificări vor fi acceptate de către dumneavoastră ca o condiție pentru utilizarea viitoare a site-ului și a comandării Produselor de pe acesta.Este posibil să solicităm acceptul dumneavoastră explicit, altfel vom considera că ați acceptat modificările în cazul în care continuați să comandați Produse după implementarea modificărilor.

    

  • 12.6.Este posibil să vă trimitem alerte, notificări, e-mail, poștă directă și, în general, vom menține comunicarea cu dumneavoastră.Vă puteți actualiza preferințele pentru comunicările de marketing primite de la noi în orice moment conectându-vă la setările personale de utilizator. Prin acceptarea acestor condiții sunteți de acord ca Oriflame să vă trimită orice alte informații / comunicări referitoare la contractul tău și / sau la comenzile dumneavoastră de cumpărare pe un suport durabil, altul decât hârtia (de exemplu, prin e-mail sau prin orice alte mijloace adresate personal, care vă permit să stocați informațiile într-un mod accesibil pentru o referință ulterioară pe o perioadă suficient de lungă și care vă permite, de asemenea, reproducerea neschimbată a acestor informații).
  • 12.7.Perioada de preaviz pentru orice notificare dată în temeiul acestor Termeni începe de la data la care anunțul este postat prin scrisoare recomandată.Dacă notificarea este făcută prin orice alt mijloc, termenul de notificare începe să curgă din ziua primirii anunțului.
 9. NOTIFICAREA DE CONFIDENȚIALITATE
  • 13.1.Recunoașteți că ați citit și ați înțeles că Orifilame poate procesa Datele dumneavoastră personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate Oriflame.
  • 13.2.Alte informații relevante despre Oriflame [Cometics Oriflame Romania SRL] sunt prezentate mai jos.

    

   Nume

   Cometics Oriflame Romania SRL

   Adresa

   Strada George Enescu nr. 11A, Sector 1, cod poștal 010301, București

   Date de contact

   Telefon: *7000

   Email: 7000@oriflame.ro

   Înregistrarea comercială sau altă înregistrare publică

   Înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/26518/22.12.1994

   Autoritatea de supraveghere fiscală

   KPMG România

   Numere de TVA

   RO6769403

    

    

 10. CONTACTAȚI-NE
 1. Codul de etică și Regulile de conduită: setul de reguli obligatorii, care fac parte din Planul de succes Oriflame și care guvernează conduita Consultanților față de Oriflame, față de Clienți și față de alți Consultanți Oriflame;
 2. Client: orice persoană fizică, indiferent dacă este înregistrată ca și client al Oriflame sau nu, care achiziționează produsele Oriflame online (de exemplu prin intermediul site-ului web) sau offline (de exemplu prin telefon) și care, în același timp acționează în întregime sau în principal înafara comerțului, afacerii, meseriei sau profesiei pe care o întreprinde;
 3. Catalog Oriflame, Catalog: o broșură tipărită sau electronică, emisă periodic de către Oriflame, care include ofertele de produse Oriflame și prețurile cu amănuntul ale acestora recomandate pentru vânzare;
 4. Perioada catalogului: perioada indicată pe coperta fiecărui Catalog Oriflame în care sunt valabile ofertele din acesta;
 5. Grupul Oriflame: Oriflame Global E-commerce AG, compania-mamă a Oriflame și orice entitate care este controlată direct sau indirect de respectiva companie-mamă;
 6. Produse Oriflame, Produse: cosmeticele și accesoriile aferente, precum și anumite suplimente alimentare oferite spre vânzare sub Mărcile comerciale Oriflame; Catalogul descrie caracteristicile principale ale Produselor;
 7. Planul de succes Oriflame: documentul care explică beneficiile cooperării cu Oriflame și oportunitatea de câștig pe care o oferim. Poți descărca o copie a Planului de succes aici;
 8. Broșura Oriflame: documentul care oferă o prezentare rapidă și facilă a beneficiilor cooperării cu Oriflame - Produsele Oriflame și oportunitatea de câștig pe care o oferim. Bazată pe Planul de succes Oriflame, aceasta reprezintă un document mai scurt, mai ușor de înțeles și mai de actualitate;
 9. Mărcile comerciale Oriflame: denumirea Oriflame, sigla Oriflame și denumirile produselor sau ale gamelor de produse create, comercializate, vândute sau distribuite de noi;
 10. Prețuri: prețurile Produselor Oriflame stabilite de Oriflame și afișate pe lista de prețuri valabilă în momentul plasării comenzii de cumpărare;
 11. Teritoriu: România;
 12. Date personale: detaliile furnizate de dumneavoastră la înregistrarea ca și Consultant Oriflame, precum și orice informații suplimentare despre dumneavoastră pe care ni le-ați putea furniza la anumite intervale de timp.
 13. Informații personale: informații referitoare în mod direct sau indirect la Clienți, Consultanți Oriflame și la alte părți terțe ale căror informații le colectați sau le prelucrați pe parcursul relației cu Oriflame.
 1. ÎNREGISTRAREA ȘI STATUTUL DE MEMBRU
  • 2.1.Veți fi înregistrat ca și Consultant Oriflame după ce vă acceptăm cererea și vă acordăm un număr de Consultant.Condițiile dumneavoastră de acceptare ca și Consultant Oriflame sunt stipulate în secțiunea „Statutul de membru“ din cadrul Regulilor de conduită.
  • 2.2.Se va percepe o taxă anuală de administrare (la înregistrarea dumneavoastră și la fiecare aniversare a acesteia) și costul unui kit de inițiere - un set de documente și manuale care vă facilitează cooperarea cu noi - care va apărea pe prima dumneavoastră factură de achiziție.
  • 2.3.Statutul dumneavoastră de membru va expira la (i) prima aniversare a înregistrării, dacă nu ați trimis nici o comandă în această perioadă sau (ii) după 12 luni de la plasarea ultimei comenzi.
  • 2.4.Atât dumneavoastră, cât și Oriflame vă puteți întrerupe în orice moment statutul de membru așa cum este stipulat în continuare în Termeni.
  • 2.5.Statutul de membru se aplică personal pentru dumneavoastră și nu poate fi atribuit sau transferat unei alte persoane fără consimțământul nostru prealabil în scris.
  • 2.6.Dacă înregistrați în mod excepțional o persoană sponsorizată în numele acesteia, vom presupune că ați obținut autorizația acesteia. Înregistrarările neautorizate nu sunt permise.  Vă asumați întreaga responsabilitate pentru orice pretenții, costuri și sume suportate ca urmare a unei astfel de înregistrări.  În plus, persoana pe care ați înregistrat-o poate depune reclamații împotriva dumneavoastră în baza legilor aplicabile privind confidențialitatea și legile civile.  Puteți fi, de asemenea, în unele cazuri, supus procedurilor penale.
  • 2.7.Ca urmare a înregistrării:
  • 4.7.Comenzile finalizate și plătite nu pot fi anulate de către dumneavoastră, cu excepția celor descrise în clauza 5.
  • 4.8.Comenzile pot fi plasate oricând pe parcursul zilei, cu excepția anumitor indisponibilități limitate în perioada de final a Catalogului când are loc actualizarea acestuia.
 1. DREPTUL DE RETRAGERE (TIMPUL DE REFLECȚIE) ȘI EFECTELE RENUNȚĂRII LA STATULTUL DE MEMBRU
  • 3.1.Puteți renunța în orice moment la statutul de membru fără a oferi un motiv anume prin trimiterea unei notificări scrise în care sa menționați demisia dumneavoastră.Imediat ce primim notificarea dumneavoastră, vom confirma primirea demisiei.Puteți utiliza Formularul de anulare pentru a ne anunța demisia dumneavoastră.
  • 3.2.Dacă vă veți retrage în termen de 14 zile calendaristice de la înregistrare, vă vom rambursa toate taxele și costurile și vom accepta returnarea tuturor Produselor achiziționate de dumneavoastră.Din motive de siguranță și igienă, putem refuza să acceptăm Produsele cosmetice care au fost desigilate.
  • 3.3.Dacă demisionați în orice moment ulterior și la solicitarea dumneavoastră, vom recumpăra toate Produsele de la dumneavoastră, în următoarele condiții:
 1. CUMPĂRAREA PRODUSELOR

  A. PLASAREA UNEI COMENZI

  • 4.1.Puteți plasa comenzi din Catalog selectând produsele pe care doriți să le cumpărați. Plasarea comenzii este considerată a fi o ofertă pe care ați făcut-o pentru achiziționarea Produselor selectate.
  • 4.2.O comandă este considerată a fi plasată după finalizarea următoarelor etape:
 1. Nu toate Produsele vor fi disponibile în orice moment.Dacă un Produs nu se află pe stoc în momentul plasării comenzii dumneavoastră, vom depune eforturile necesare pentru a vă informa înainte de finalizarea comenzii astfel încât să puteți schimba sau renunța la comandă.
 2. Este posibil ca ocazional și pentru perioade limitate de timp Catalogul să nu fie disponibil datorită operațiunilor de întreținere sau din diverse alte motive tehnice. Oriflame nu își asumă responsabilitatea pentru o astfel de indisponibilitate și va respinge orice revendicări ale Clienților sau ale altor vizitatori.
 3. În mod excepțional, vă putem permite să plasați comenzi pentru alții utilizând un anumit instrument online.Acest lucru va fi posibil numai pentru consultanții dumneavoastră aflați pe linie descendentă, așa cum se explică în Planul de succes Oriflame, și numai pe baza autorizării lor explicite.Dacă utilizați acest instrument, veți fi singurul răspunzător pentru orice reclamații bazate pe plasare neautorizată de comenzi și, în general, pe orice încălcări ale confidențialității, precum și pentru orice costuri și cheltuieli pe care Oriflame sau persoana pentru care ați plasat comanda, care pot decurge din această comandă.

  B. PREȚURI ȘI PLĂȚI

 4. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel, Prețurile Produselor afișate în Catalog reprezintă prețul integral cu amănuntul pentru Produse din momentul plasării comenzii.Toate Prețurile sunt afișate în moneda locală și includ TVA.
 5. Ne rezervăm dreptul de a modifica Prețurile în orice moment și oricând dorim, dar orice modificare a Prețurilor Produselor selectate înainte de plasarea comenzii dumneavoastră nu va face parte din contractul dintre noi decât dacă suntem împreună de acord în mod expres cu acest lucru.
 6. Prețurile nu includ costurile de transport, livrare și orice alte taxe și impozite care sunt clar indicate ca fiind costuri suplimentare la preț în timpul procesului de comandă și care pot varia în funcție de metoda de livrare aleasă de dumneavoastră.
 7. Uneori putem reduce aceste prețuri.Se pot oferi reduceri suplimentare în conformitate cu Planul de succes Oriflame.Este posibil ca acestea să nu apară întotdeauna pe facturile dumneavoastră de achiziție.Puteți adresa oricând întrebări despre calculele Prețurilor la Serviciul de relații cu clienții la numărul de telefon *7000 sau pe email la 7000@oriflame.ro.
 8. Plățile se pot face prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace specificate în cadrul acestor Termeni.Majoritatea tipurilor principale de carduri de plată sunt acceptate.În mod normal, cardul dumneavoastră de credit nu este taxat decât după ce comanda pe care ați plasat-o este gata să fie expediată.În cazul în care cardul dumneavoastră de credit este taxat în mod excepțional înainte de expedierea comenzii, veți avea în continuare dreptul la restituirea banilor în conformitate cu clauzele 3.2, 3.3 și 5.3.
 9. În scopul colectării plăților, colaborăm cu colectori bancari (e.g.: ING Bank, BRD, Garantibank) și nebancari (e.g.: PayPoint, PayZone, PayU, Poșta Română, Zebra Pay, etc.)..Se poate întâmpla să primiți facturi și comunicări despre plată de la acest furnizor extern de servicii. De regulă, toate facturile trebuie plătite în termen de 18 zile de la emitere, în conformitate cu instrucțiunile menționate.Se pot percepe dobânzi zilnice pentru plățile efectuate peste termen la rata dobânzii practicată de Banca centrală din România respectiv precum și costuri rezonabile de recuperare a datoriilor.
 10. Pentru informații suplimentare despre metodele de plată, inclusiv despre eventualele condiții de creditare, vă rugăm să contactați Serviciul de relații clienți la numărul de telefon *7000 sau pe email la 7000@oriflame.ro.
 11. Pentru siguranța plăților efectuate online cu cardul, toate informațiile de plată sunt criptate.Întrucât Oriflame colaborează cu furnizori de servicii de plată autorizați, informațiile despre cardul de credit sunt tratate corespunzător și în conformitate cu standardele de securitate a datelor privind cardurile din domeniul plăților internaționale.
 12. În cazul în care oferim opțiunea plăților recurente cu cardul, veți avea posibilitatea de a selecta în mod explicit și de a vă abona pentru această metodă convenabilă de plată.Orice plăți ulterioare vor fi astfel autorizate de pe cardul dumneavoastră de plată în momentul plasării comenzii iar suma va fi debitată de pe card în momentul în care Oriflame trimite produsele comandate.Veți avea posibilitatea să vă retrageți de la plată în orice moment accesând pagina de profil și făcând clic pe pagina cu cardul de plată.

  C. LIVRAREA ȘI TRANSFERUL RISCULUI

 13. Produsele comandate pot fi livrate doar pe suprafața Teritoriului.
 14. Locul livrării Produselor va fi ales de către dumneavoastră în cadrul comenzii plasate.
 15. Vom procesa și livra comanda pe care ați plasat-o cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la confirmarea comenzii de către noi. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru întârzierile în livrare cauzate de circumstanțe asupra cărora nu avem control.
 16. Riscul de pierdere a Produselor și a dreptului asupra Produselor vă vor fi transmise odată cu livrarea acestora.
 17. Oriflame nu va fi responsabilă pentru nelivrarea, livrarea greșită sau întârziată a unei comenzi cauzate de furnizarea Datelor personale incorecte sau incomplete de către dumneavoastră.
 18. Ne rezervăm dreptul de a anula în mod unilateral o comandă plasată de dumneavoastră în orice moment, dacă suspectăm în mod rezonabil că încălcați vreunul dintre Termeni.

  D. CONFORMITATEA PRODUSELOR NOASTRE

 19. Garantăm că Produsele Oriflame sunt fabricate în conformitate cu Instrucțiunile pentru bunele practici de fabricație pentru produsele cosmetice EN ISO 22716: 2007 și Codul de Practică Oriflame.
 1. Vă putem rambursa pe cardul de credit, pe cardul de debit sau pe alte mijloace pe care le utilizați pentru plată, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți plăti nicio taxă ca urmare a restituirii.
 1. TRATAREA RECLAMAȚIILOR
  • 8.1.Procedura de tratare a reclamațiilor Oriflame este descrisă în Regulile de conduită.
  • 8.2.Puteți depune oricând o reclamație, o întrebare sau o solicitare la Serviciile de relații cu clienții Oriflame la numărul de telefon *7000 sau pe email la 7000@oriflame.ro.Dacă nu sunteți satisfăcut de răspunsul oferit de Serviciul de relații cu clienții Oriflame, puteți contacta Asociația de vânzări directe din România sau Asociația Europeană de Vânzări Directe (Seldia) la www.fairselling.eu.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la Termeni, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa 7000@oriflame.ro sau să ne sunați la numărul *7000.  Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a adresa preocupările dumneavoastră și pentru a remedia problemele pe care le aduceți în atenția noastră.

Ultima actualizare: 23.05.2018