Cosmetics Oriflame Romania SRL ("Noi") suntem dedicaţi să protejăm şi să respectăm viaţa Dvs. privată.

Prezenta Politică privind respectarea vieţii private, împreună cu Termenii de Utilizare a Website-ului nostru şi Regulile noastre şi orice alte documente la care se face trimitere în acestea stabilesc fundamentul în baza căruia orice date personale pe care le colectăm de la Dvs. sau despre Dvs., sau pe care ni le furnizaţi, vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiţi cu atenţie cele ce urmează, pentru a înţelege practicile noastre referitoare la datele Dvs. personale şi la modul în care le vom trata. Prin furnizarea datelor Dvs. în cuprinsul Formularului de înregistrare (CAF), fie electronic pe http://ro.oriflame.com/, fie pe suport fizic, Dvs. acceptaţi şi vă exprimaţi consimţământul asupra practicilor descrise în prezenta Politică privind respectarea vieţii private.

În scopul Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, operatorul de date este Cosmetics Oriflame România S.R.L., cu sediul în București, Strada George Enescu nr. 11A, Sector 1, cod poștal 010301, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/26518/1994, CUI RO6769403.

 

Noi prelucrăm datele în conformitate cu Legea, scopul prelucrării datelor personale de către noi constând în organizarea şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor noastre şi asigurarea protecţiei drepturilor Dvs. aferente înregistrării. Noi prelucrăm datele în conformitate cu regulile descrise mai jos.

 1. Informaţiile pe care le putem colecta de la Dvs.

Noi putem colecta şi prelucra următoarele date despre Dvs.:

 1. Informaţii pe care ni le oferiţi

  Dvs. ne puteţi oferi informaţii despre Dvs. prin completarea formularelor pe site-ul nostru http://ro.oriflame.com/ (site-ul nostru) sau prin completarea formularului de înregistrare în scris ori corespondând cu noi prin telefon, email sau altfel. Acestea includ informaţiile pe care ni le furnizaţi atunci când vă înregistraţi pentru a utiliza site-ul nostru, pentru a vă înregistra în calitate de consultant al nostru, pentru a căuta un produs, pentru a plasa o comandă pe site-ul nostru, pentru a participa la mese rotunde sau alte funcţii media sociale pe site-ul nostru, pentru a participa la o competiţie, promoţie sau un studiu şi pentru a raporta o problemă referitoare la site-ul nostru. Informaţiile pe care ni le oferiţi pot include următoarele date referitoare la Dvs.:

  • numele,
  • data naşterii,
  • adresa,
  • adresa email,
  • numărul de telefon şi numărul de telefon mobil,
  • numărul de identificare unic de consultant,
  • codul numeric personal,
  • codul sau numărul fiscal naţional,
  • detalii privind contul bancar,
  • numele şi prenumele custodelui legal dacă sunteţi adolescent(ă),
  • și numărul de paşaport (în cazul consultanţilor care iau parte la conferinţe internaţionale).

   Sperăm că ne veţi furniza aceste informaţii. Cu toate acestea, în cazul în care nu doriţi să ne dezvăluiţi informaţiile Dvs. de identificare personală, vă rugăm să nu le transmiteţi. Vă rugăm să observaţi că, în cazul în care nu furnizaţi aceste informaţii, în anumite cazuri nu vom putea să vă furnizăm serviciul solicitat.

 2. Informaţii pe care le colectăm despre Dvs.

  Noi stocăm istoricul achiziţiilor Dvs., nivelele Dvs. din structura reţelei de consultanţi, performanţa Dvs., recruţii sponsorizaţi de către Dvs. etc.

  Cu privire la fiecare dintre vizitele Dvs. pe site-ul nostru, noi putem colecta automat următoarele informaţii:

 3. informaţii tehnice, inclusiv adresa de Protocol Internet (IP) utilizată pentru conectarea computerului Dvs. la Internet, informaţiile Dvs. de logare, tipul şi versiunea de browser, setarea zonei de timp, tipurile şi versiunile de browser plug-in, sistemul şi platforma de operare;
 4. informaţii despre vizita Dvs., inclusiv secvenţa de click-uri pe Locatorii de Resurse Universali (URL) către, prin şi de pe site-ul nostru (inclusiv data şi ora); produsele pe care le-aţi vizualizat sau pe care le-aţi căutat; timpii de răspuns ai paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informaţii de interacţiune pe pagină (precum defilare, click-uri şi plasări ale cursorului) şi metodele utilizate pentru părăsirea paginii şi orice număr de telefon utilizat pentru apelarea numărului departamentului nostru de servicii clienţi.
 5. Informaţii pe care le primim din alte surse

  Noi putem primi informaţii despre Dvs. în cazul în care utilizaţi oricare dintre celelalte website-uri pe care le operăm sau celelalte servicii pe care le furnizăm. De asemenea, noi conlucrăm strâns cu terţe părţi (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, subcontractanţi de servicii tehnice, de plată şi livrare, reţele publicitare, furnizori de analitice, furnizori de informaţii de căutare, agenţii de informaţii privind creditele) şi putem primi informaţii despre Dvs. de la aceştia.

  2   Utilizarea informaţiilor

   

  Noi utilizăm informaţiile deţinute despre Dvs. în următoarele scopuri:

 6. pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre din cuprinsul oricăror contracte încheiate între Dvs. şi noi şi pentru a vă furniza informaţiile, produsele şi serviciile pe care le solicitaţi de la noi, inclusiv pentru soluţionarea oricăror dispute, colectarea tarifelor şi rezolvarea problemelor;
 7. pentru a vă furniza informaţii despre alte bunuri şi servicii pe care le oferim, care sunt similare celor pe care le-aţi achiziţionat deja sau despre care v-aţi interesat;
 8. pentru a vă asigura drepturile, beneficiile, avantajele şi alte condiţii aplicabile în baza relaţiei contractuale dintre noi;
 9. pentru a respecta alte reglementări aplicabile cooperării dintre noi, de ex. legislaţia fiscală, legislaţia privind asigurările sociale, obligaţiile statistice etc.;
 10. pentru a monitoriza şi asigura respectarea de către Dvs. a politicilor şi regulilor noastre;
 11. pentru a vă furniza, ori pentru a permite terţilor selectaţi să vă furnizeze, informaţii despre bunuri şi servicii care, în opinia noastră, pot prezenta interes pentru Dvs. Noi vă vom contacta doar prin mijloace electronice (email sau SMS) pentru a vă oferi informaţii despre bunuri şi servicii similare celor care au făcut obiectul unei vânzări către Dvs. sau unor negocieri de vânzare cu Dvs. Noi vom face acest lucru doar dacă v-aţi exprimat consimţământul în acest sens. În cazul în care vă răzgândiţi şi nu mai doriţi ca noi să utilizăm datele Dvs. în acest mod, ori să transmitem detaliile Dvs. către terţi în scopuri de marketing, vă rugăm: să bifaţi căsuţa relevantă din Contul Dvs. sau să luaţi legătura cu departamentul servicii clienţi la numărul de telefon *7000 sau la adresa de e-mail 7000@oriflame.ro
 12. pentru a vă notifica despre orice modificări ale serviciului nostru;
 13. pentru a vă asigura că orice conţinut pe de site-ul nostru este prezentat în cel mai eficient mod pentru Dvs. şi computerul Dvs.;
 14. pentru a asigura managementul eficient al reţelei noastre de consultanţi de către noi dar şi de către alţi membri ai reţelei noastre de consultanţi (în principal sponsorul Dvs.);
 15. pentru a administra site-ul nostru şi pentru operaţiuni interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistice şi realizare de studii;
 16. pentru îmbunătăţirea site-ului nostru, în scopul asigurării prezentării conţinutului acestuia în cel mai eficient mod pentru Dvs. şi computerul Dvs.;
 17. pentru a vă permite să participaţi la trăsăturile interactive ale serviciului nostru, atunci când optaţi pentru acestea;
 18. pentru a păstra site-ul nostru protejat şi sigur;
 19. pentru a măsura ori a înţelege eficienţa publicităţii efectuate faţă de Dvs. şi alte persoane şi pentru a vă transmite mesajele publicitare relevante, ceea ce include realizarea studiilor privind satisfacţia clienţilor şi a altor studii;
 20. pentru a transmite sugestii şi recomandări către Dvs. şi alţi utilizatori ai site-ului nostru cu privire la bunuri ori servicii ce pot prezenta interes pentru Dvs. sau pentru aceştia;
 21. pentru a răspunde la solicitări şi cereri de natură juridică din partea autorităţilor de reglementare şi a altor autorităţi.

   

  3   Dezvăluirea informaţiilor Dvs.

   

 22. Noi nu vindem, nu închiriem şi nu comercializăm datele Dvs. personale.
 23. Noi putem acorda acces la informaţiile Dvs. personale şi putem permite prelucrarea acestora de către anumite companii membre ale grupului nostru (compania mamă a grupului şi filialele sale), pentru a obţine asistenţă în legătură cu desfăşurarea activităţilor listate la punctul 3 de mai sus (Utilizarea informaţiilor).
 24. Noi putem acorda acces la informaţiile Dvs. şi putem permite prelucrarea acestora strict în limitele unui obiect şi unui scop definite anumitor terţi selectaţi, precum:
 25. Parteneri de afaceri: furnizori şi subcontractanţi, în scopul executării oricărui contract încheiat cu aceştia sau cu Dvs. Aceştia includ, printre alţii: transportatori, agenţii de recuperare a datoriilor, furnizori de servicii de factoring, furnizori de servicii de logistică (precum ridicare şi ambalare), furnizori de servicii de asistenţă clienţi etc.
 26. Alţi membri ai reţelei noastre de consultanţi (în principal sponsorul Dvs. din reţeaua noastră şi consultanţii inferior ierarhici ai Dvs.), în scopul managementului eficient al reţelei noastre de consultanţi. În cazul în care nu doriţi să transmitem informaţiile Dvs. personale altor consultanţi din reţea în scopul mai sus menţionat, vă rugăm să luați legătura cu departamentul Servicii Clienți, la numărul de telefon *7000 sau să ne trimiteți un email la 7000@oriflame.ro.
 27. Agenţii de publicitate şi reţele de publicitate care au nevoie de date pentru a selecta şi a transmite reclamele relevante către Dvs. şi alte persoane. Noi nu dezvăluim agenţiilor noastre de publicitate informaţii de identificare ale persoanelor fizice, dar putem să le furnizăm informaţii globale despre utilizatorii noştri (de exemplu, le putem informa că 500 de bărbaţi cu vârsta sub 30 de ani au dat click pe reclama lor într-o anumită zi). De asemenea, putem utiliza astfel de informaţii globale pentru a ajuta agenţiile de publicitate să atingă audienţa vizată (de exemplu, noi consultanţi comuni dintr-o anumită zonă).
 28. Furnizori de analitice şi motoare de căutare, care ne ajută să îmbunătăţim şi să optimizăm site-ul nostru.
 29. Agenţii de informaţii privind creditele, în scopul analizării scorului Dvs. de credit, în cazul în care acesta reprezintă o condiţie privind încheierea unui contract cu Dvs.
 30. Furnizorii de soluţii tehnice, care ne permit să vă transmitem mesajele noastre (inclusiv mesajele de marketing sau sondajele privind satisfacţia clienţilor, atunci când aţi consimţit să primiţi aceste informaţii), de ex., furnizori de soluţii de soluţii de corespondenţă în masă, furnizori de soluţii de mesagerie în masă.

  De asemenea, noi putem dezvălui informaţiile Dvs. persoanele unor terţe părţi:

 31. În cazul vânzării, achiziţionării sau transferării în alt mod de afaceri ori active, caz în care putem dezvălui datele Dvs. personale potenţialului vânzător, cumpărător sau dobânditor al afacerilor ori activelor respective.
 32. În cazul în care compania noastră ori semnificativ toate activele sale sunt dobândite de o terţă parte, caz în care datele personale privind clienţii vor reprezenta unul dintre activele transferate.
 33. În cazul în care suntem obligaţi să dezvăluim ori să împărtăşim datele Dvs. personale pentru a respecta o obligaţie legală sau pentru a executa ori aplica politicile noastre şi/sau termenii noştri de utilizare şi/sau alte contracte aplicabile; sau pentru a proteja drepturile, bunurile noastre ori siguranţa clienţilor noştri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informaţii cu alte companii şi organizaţii în scopul protejării împotriva fraudelor şi reducerii riscului de credit.

  4   Cum şi unde stocăm datele Dvs. personale

   

  Toate informaţiile pe care ni le furnizaţi şi pe care le colectăm despre Dvs. sunt stocate pe servere sigure. Toate tranzacţiile de plată online vor fi criptate utilizând tehnologia SSL şi vor fi prelucrate de terţi furnizori. Noi nu colectăm şi nu stocăm informaţii privind cardurile de bancare pentru tranzacţiile online.

  Datele pe care le colectăm despre Dvs. pot fi transferate către şi stocate într-o destinaţie situată în sau în afara Spațiului Economic European ("SEE"). De asemenea, pot fi prelucrate de personal care-şi desfăşoară activitatea în afara SEE, ce lucrează pentru noi sau unul dintre furnizorii noştri. Personalul respectiv poate fi implicat, printre altele, în executarea comenzii Dvs., prelucrarea detaliilor Dvs. de plată, prelucrarea drepturilor Dvs. în baza Planului de Succes şi furnizarea de servicii de asistenţă. Prin transmiterea datele Dvs. personale, sunteţi de acord cu transferul, stocarea şi prelucrarea respective. Noi vom lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura că datele Dvs. sunt tratate în condiţii sigure şi în conformitate cu prezenta Politică privind respectarea vieţii private şi legislaţia aplicabilă.

  5   Obligaţia de grijă

   

  În cazul în care v-am furnizat (sau  în care aţi ales) o parolă ce vă permite să accesaţi anumite părţi ale site-ului nostru (denumite în continuare “Contul”), veţi răspunde de păstrarea confidenţialităţii asupra acestei parole. Vă rugăm să nu dezvăluiţi parola niciunei persoane. În cazul în care dezvăluiţi parola Dvs. altor persoane, veţi răspunde pentru toate acţiunile întreprinse în numele Contului Dvs. În cazul în care pierdeţi controlul asupra parolei Dvs., puteţi pierde controlul semnificativ asupra datelor Dvs. personale şi puteţi face obiectul unor acţiuni cu consecinţe juridice întreprinse în numele Dvs. Prin urmare, în cazul în care parola Dvs. a fost compromisă din orice motiv, vă rugăm să ne notificaţi de îndată şi să vă schimbaţi parola. Noi nu vă vom solicita niciodată parola, decât în procesul de logare. Angajaţii noştri sunt ţinuţi să respecte cerinţe suplimentare privind protecţia datelor.

  Din nefericire, transmiterea informaţiilor pe internet nu este complet sigură. Deşi noi depunem toate eforturile pentru a proteja datele Dvs. personale, noi nu putem garanta securitatea datelor transmise către site-ul nostru; orice transmitere se efectuează pe riscul Dvs. propriu. După ce primim informaţiile Dvs., noi vom utiliza proceduri şi trăsături de securitate stricte menite să încerce să împiedice orice acces neautorizat.

  6   Drepturile Dvs.

   

 34. Informaţii de marketing

  Dvs. aveţi dreptul să ne solicitaţi să nu prelucrăm datele Dvs. personale în scopuri de marketing. În mod uzual, noi vă vom informa (înainte de colectarea datelor Dvs.) dacă intenţionăm să utilizăm datele Dvs. în aceste scopuri sau dacă intenţionăm să dezvăluim informaţiile Dvs. vreunui terţ în aceste scopuri. Dvs. vă puteţi exercita dreptul de a împiedica prelucrarea, prin bifarea căsuţelor relevante din formularele (în principal CAF) utilizate pentru colectarea datelor Dvs. De asemenea, puteţi să vă exercitaţi acest drept în orice moment, prin bifarea căsuţei relevante din Contul Dvs. sau luând legătura cu departamentul Servicii Clienți, la numărul de telefon *7000 sau să ne trimiteți un email la 7000@oriflame.ro.

 35. Accesul la informaţii. Rectificare şi ştergere

  Dvs. aveţi dreptul de acces la informaţiile deţinute despre Dvs. şi de a solicita rectificarea ori ştergerea acestora. Dvs. puteţi vizualiza, revizui şi schimba majoritatea datele Dvs. personale prin logarea în Contul Dvs. În general, noi nu vom modifica manual Datele Dvs. personale, întrucât verificarea identităţii acestora de la distanţă se poate dovedi dificilă. Astfel, constituite responsabilitatea Dvs. să actualizaţi de îndată datele Dvs. personale în cazul în care aceste se modifică ori sunt inexacte. La cererea Dvs. adresată departamentului Servicii Clienți, la numărul de telefon *7000 sau prin email la 7000@oriflame.ro, noi vom închide Contul Dvs. cât mai curând posibil, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Noi păstrăm datele personale din conturile închise în scopul respectării legii, colectării tarifelor datorate, soluţionării disputelor, rezolvării problemelor, sprijinirii oricăror investigaţii şi întreprinderii altor acţiuni permise prin lege.

  7   Încredinţarea prelucrării de date personale – Obligaţiile Dvs.

   

  În calitate de membru al reţelei noastre de consultanţi, noi vă încredinţăm prelucrarea datelor personale ale altor membri ai reţelei noastre de consultanţi, în conformitate cu prevederile de mai jos.

  Noi vă încredinţăm prelucrarea datelor personale în limitele obiectului şi scopului definite în Reguli, iar Dvs. să angajaţi să prelucraţi datele într-o manieră ce asigură conformitatea cu cerinţele prevăzute de Lege, şi în particular cu regulile privind prelucrarea şi protecţia datelor încredinţate.

  Obiectivul unic al prelucrării datelor personale de către Dvs. constă în îndeplinirea prevederilor Regulilor.

  În particular, aveţi următoarele obligaţii:

 36. să prelucraţi datele personale încredinţate Dvs. exclusiv în limitele obiectivului prelucrării datelor mai sus menţionat,
 37. să nu întreprindeţi niciun fel de acţiuni destinate dezvăluirii mai departe a datelor personale, într-o manieră care nu este descrisă în acest document, cu excepţia cazului în care prevederi imperative ale legii stipulează altfel,
 38. să returnaţi de îndată datele personale încredinţate după încetarea relaţiei Dvs. cu noi (respectiv la data încetării înregistrării în calitate de Consultant al nostru) şi să ştergeţi aceste date de pe orice suporturi de date electronice pe care au fost înregistrate în scopul realizării obiectivului descris mai sus.

  Noi ne rezervăm dreptul de a verifica metodele de protejare a datelor personale încredinţate pe care le aplicaţi. Dvs. aveţi obligaţia de a ne permite să efectuăm această verificare de îndată după ce vă solicităm acest lucru.

  Dvs. vă angajaţi să răspundeţi imediat şi corect la fiecare întrebare adresată de noi cu privire la prelucrarea datelor personale încredinţate în baza acestei Politici privind respectarea vieţii private şi a Regulilor, în particular la cele privind măsurile de protecţie a datelor personale pe care le aplicaţi.

  Noi vă autorizăm să prelucraţi datele personale în limitele obiectului şi scopului definite în cuprinsul Regulilor, în particular în sistemele IT şi pe suport fizic, şi totodată vă autorizăm, în continuare, să prelucraţi datele persoanelor care cooperează cu Dvs. în baza unor contracte de drept civil, cu condiţia să asiguraţi pe cale contractuală respectarea de către acestea a tuturor cerinţelor referitoare la prelucrarea şi protecţia datelor opozabile Dvs. şi cu condiţia acceptării de către noi a sub-operatorului respectiv.

  Noi şi Dvs. convenim că, în cazul trimiterii între noi de fişiere ce conţin date personale, aceste fişiere vor fi securizate pe durata transmisiei prin reţeaua publică, prin mijloace criptografice de protecţie a datelor personale.

  Noi vom avea dreptul de a anula înregistrarea Dvs. în calitate de consultant în cazul în care utilizaţi datele personale cu încălcarea prezentei Politici privind respectarea vieţii private.

  Noi nu răspundem pentru obligaţiile Dvs. faţă de terţi aferente prelucrării de date personale cu încălcarea acestei Politici privind respectarea vieţii private şi a Regulilor sau pentru obligaţiile Dvs. faţă de persoanele autorizate de către Dvs. să prelucreze datele personale.

  8   Cookies

   

  Website-ul nostru utilizează cookies (mici fişiere plasate pe hard drive-urile utilizatorilor website-ului) pentru a vă distinge de alţi utilizatori ai website-ului nostru. Acestea ne ajută să vă asigurăm o bună experienţă cu ocazia navigării pe website-ul nostru, şi totodată ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul. Noi utilizăm aceşti "cookies" în scopul analizării fluxului de informaţii; personalizării serviciilor, conţinutului şi reclamelor; măsurării eficienţei promoţionale; şi promovării încrederii şi securităţii.

  Anumiţi cookies conţin Date personale – de exemplu, dând click pe “aminteşte-ţi de mine” la logare un cookie va stoca numele de utilizator. Majoritatea acestor cookies nu colectează informaţii ce identifică utilizatorilor, ci doar informaţii mai generale, precum modul în care utilizatorii ajung la şi utilizează sistemele, ori locaţia generală a utilizatorului.

  Noi oferim anumite servicii care sunt disponibile doar prin utilizarea acestor cookies. În general, aceşti cookies îndeplinesc patru funcţii distincte:

 39. Cookies esenţiali

  Anumiţi cookies sunt esenţiali pentru operarea sistemului. De exemplu, unii cookies ne permit să identificăm utilizatorii înregistraţi şi să asigurăm accesul acestora la întregul sistem. Dacă un utilizator înregistrat optează pentru dezactivarea acestor cookies, este posibil ca Utilizatorul să nu poată accesa întreg conţinutul sistemului.

 40. Cookies de performanţă

  Alţi cookies pot fi utilizaţi pentru a analiza modalitatea în care utilizatorii utilizează sistemele şi monitorizează performanţa sistemelor. Aceasta ne permite să asigurăm o experienţă de înaltă calitate, prin personalizarea ofertei şi identificarea şi rezolvarea rapidă a oricăror probleme care se pot ivi. De exemplu, aceşti cookies de performanţă pot fi utilizaţi pentru a ţine evidenţa paginilor care se bucură de cea mai mare popularitate sau pentru a determina de ce anumite pagini primesc mesaje de eroare. De asemenea, aceşti cookies pot fi utilizaţi pentru a evidenţia produse sau servicii de pe site care pot prezenta interes pentru utilizatori, luând în considerare utilizarea Sistemului de către aceştia.

 41. Cookies de funcţionalitate

  Cookies de funcţionalitate sunt utilizaţi pentru a ne reaminti anumite preferinţe ale utilizatorilor.

 42. Cookies de publicitate targetată comportamental

Noi putem utiliza cookies pentru a transmite Utilizatorilor mesaje publicitare relevante pentru aceştia şi interesele acestora. De asemenea, Oriflame poate utiliza cookies ai terţilor în scopul studiilor de piaţă, urmăririi veniturilor, îmbunătăţirii funcţionalităţii site-ului şi monitorizării conformităţii cu termenii şi condiţiile de faţă şi politica privind drepturile de autor.

 

Utilizatorii sunt întotdeauna liberi să refuze aceştia cookies, dacă browser-ul lor le permite, deşi acest lucru poate interfera cu utilizarea anumitor Sisteme Oriflame. Puteţi obţine informaţii detaliate privind dezactivarea acestor cookies aici (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Detalii suplimentare privind utilizarea de cookies de către întreprinderi sunt disponibile aici (http://www.allaboutcookies.org/).

  

9. Modificări ale politicii noastre privind respectarea vieţii private

Orice modificări aduse în viitor Politicii privind respectarea vieţii private vor fi postate pe website-ul nostru şi, unde este cazul, vă vor fi notificate prin email sau altfel. Modificările vor fi disponibile inclusiv la sediul nostru. Acestea vor intra în vigoare la data publicării. Utilizarea site-ului de către Dvs. după publicarea Politicii  privind respectarea vieţii private modificare sau plasarea unei comenzi după această dată vor fi considerate acceptare a acestor modificări.

10. Informaţii de contact şi reclamaţii

Orice întrebări, comentarii şi solicitări referitoare la prezenta Politică privind respectarea vieţii private sunt binevenite, şi vă rugăm să le adresaţi departamentului nostru de Servicii Clienţi prin email la 7000@oriflame.ro sau pe adresa de email special dedicată: privacy@oriflame.com.

În cazul în care consideraţi că noi nu am respectat această Politică privind respectarea vieţii private, ne puteţi scrie pe adresele de mai sus. Vă rugăm să descrieţi cât mai detaliat în ce fel consideraţi că a fost încălcată prezenta Politică privind respectarea vieţii private. Noi vom investiga de îndată reclamaţia Dvs.

 

 

Data publicării: 29.04.2016